VAKFIN AMACI

Feyzi Akkaya, Temel Eğitim Vakfı başkanlığına seçildiği gün, vakfın amacını şöyle açıklamıştı:

“Yıllardır severek sürdürdüğüm meslek hayatım boyunca, özellikle şantiyelerimizde karşılaştığım en büyük problem; üst yönetim personelimizle, alt kademe işçilerimiz arasındaki teknik meslek elemanlarını bulamayışımdır. Yıllarca bunun ıstırabını çektim. Kurduğum vakfın, ülkemizin temel sorunlarından biri olduğuna inandığım mühendis ile işçi arasındaki teknik personeli yetiştireceğine inanıyorum. Sanat okulu ile enstitülerde okuyan ve okuyacak, kabiliyetinden asla şüphe etmediğim Türk gençlerinin eğitimine yardımcı olması ve bu amacın, vakıf idaresince ağırlıklı olarak ülkemizin geri kalmış bölgelerine yönlendirilmesi tek dileğimdir.”

Vakfın Hedefleri

  • Türkiye sınırları dahilinde teknik eleman yetiştiren sanat okul ve enstitülerinde, maddi durumu yeterince müsait olmayan gençlere burs tahsis ederek, teknik tahsil yapma imkanı vermek
  • Her derecedeki okullara eğitim araçları temin etmek
  • Teknik tahsile başlayan ve devam edenler için yurtlar kurup işletmek
  • Geri kalmış bölgelere eğitimin götürülmesinde maddi katkıda bulunarak yurdumuzun teknik eğitim seferberliğine iştirak etmek ve desteklemek
  • Kitaplıklar, atölyeler ve okullar inşa etmek
  • Türki Devletler olarak tanımlanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan ve Kırım’dan gelen ve Türkiye’de okuyan ve maddi durumları yeterince müsait olmayan öğrencilere devletin yardımının yanı sıra ve ilave olarak, vakfın T.C. öğrencilerine verdiği yıllık toplam burs meblağının yüzde 10’unu geçmemek kaydı ile burs tahsisi yoluyla destek olmak.

Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık

Feyzi Akkaya, kız öğrencilerin yetişmesine ve burs tahsisinde kız-erkek ayrımı yapılmamasına büyük önem vermiştir. 1988 yılında yapılan bir toplantıda, kız teknik okullarına daha fazla burs verilmesini istemiş; yönetimin bunu yıllardır gerçekleştirdiğini öğrenince, “Resmi senette ihmal ettiğimi zannediyordum, şimdi sevinçliyim” demiştir.