VAKFIN TARİHÇESİ

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 24 Kasım 1978 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Feyzi Akkaya tarafından kuruldu. Vakfa, T.C. Maliye Bakanlığı’nın 21.09.1978 tarih ve 7/16557 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanındı.

Akkaya, 1932 yılında üniversite diplomasını aldığı zaman, Türkiye, savaşın
derin izlerini taşıyan, gelişime aç bir vaziyetteydi. Ülkede, mühendis nüfusu
hemen hemen yok gibiydi. Devlet dairesi kadrolarında Macar mühendisler
çoğunluktaydı. Rum ve Ermeni sanatkarlar yerine de Bulgar ustalar çalışıyordu.
Müteahhit firmalar tamamen yabancıydı.

Türkiye’nin yetişmiş insan gücünün henüz oluşmaya başladığı bu ortamda başlayan çalışma hayatında, Akkaya’nın çektiği en büyük sıkıntılardan biri de, mühendis ile işçi arasındaki yetişmiş teknik personel eksikliğiydi. Bu büyük sıkıntı, Temel Eğitim Vakfı’nın kurulmasında en büyük etken oldu.

Ve neredeyse tüm malvarlığını bağışlayarak vakfı kurma kararı aldı.

Kendisi,o günleri şöyle anlatıyor:
“Aradan seneler geçip işten çekilme yaşlarına ulaştığımız günlerde, 29 Aralık 1975’te, zaruri olarak kurduğumuz STFA Holding A.Ş.’nin hesapları yapılıp, kararları alınırken, o güne kadar pek de farkında olmadığımız bir varlığın sahibi
olduğumuz meydana çıkmıştı.

Bize, bu varlığı, seneler boyu didinme karşılığı da olsa bu memleket vermişti. Benim basit yaşamım için pek de gerekli olmayan bu varlığı, tekrar memlekete
geri çevirebilmenin yolunu bir vakıf kurmakta buldum.

Vakıf’ın çalışma sahasını, iş hayatımızda daima eksikliğini çektiğimiz, mühendisle işçi arasındaki sınıfı oluşturan teknik elemanlara dönük olarak seçtik.” (Ömrümüzün Kilometre Taşları – 1988)

* “Ömrümüzün Kilometre Taşları” kitabına Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'ndan ulaşılabilir.