GENEL BİLGİLER

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.

Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.

Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir. Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler.

Vicdani Yükümlülük Belgesi için tıklayın

Vakıf, kurucusu Feyzi Akkaya’nın da özel isteği doğrultusunda, daha çok ülkenin geri kalmış bölgelerinde okuyan öğrencilere burs tahsis etmektedir.

Bursiyerler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamakta, hatta kız öğrencilerin okuyup iş hayatında yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarından yararlanmak için öğrencilerin aşağıdaki kriterlere sahip olmaları gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
 • Karakteri ve milli duyguları sağlam olmaları
 • Maddi desteği muhtaç olmaları (Kendisinin veya ailesinin maddi varlığı, öğrenimini imkansızlaştıracak derecede olan)
 • Çalışkan ve başarılı olmaları
 • Faaliyetlerini öğrenim dışına kaydırmamış ve siyasete karışmamış olmaları
 • Uzun süre okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmaları
 • Sınıf Öğretmenler Kurulu’nca seçilmiş olmaları gerekir
 • Okul idarecilerinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile istisnai hallerde de burs verilebilir.

Burs Kesilme Halleri

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarının kesilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir:

 • Öğrencinin ikmale kalması ve başarı düzeyini düşürmesi
 • Maddi durumun düzelmesi
 • Başka bir kurumdan burs veya kredi alınması
 • Öğrencinin ders ve ödevlerini yapmaması, özürsüz devamsızlığı sürdürmesi
 • Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunması
 • Öğrencilik vakarına yakışmayacak halin, öğretim kurumları veya Vakıflar İdaresi’nce tespit edilmesi
 • Siyasete karışması
 • Her türlü boykot ve öğretimi engelleyecek faaliyette bulunması
 • Öğrencilere yasak olan dernek, kulüp ve benzeri yerlere kayıtlı olması veya bu yerlere devam etmesi
 • Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması
 • Okul disiplin kurulunca uzun süreli okuldan uzaklaştırma cezası alması
 • Sağlık nedeni ile Yönetim Kurulu’nun kabul edemeyeceği kadar uzun süreli öğrenime ara vermesi
 • Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunması
 • Burslar, vakfın Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesilir.

Not:Yönetim Kurulu emrindeki Yardım Ödeneği ile burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri - başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde - karşılanabilir.