BURSİYER SEÇİMİ VE BAŞVURULAR

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, burs tahsisi öncesi her öğretim döneminde okulların yıllık kontenjanını tespit eder ve ilgili müdürlüklere bildirir. Burs verilen okullar ve bu okulların kontenjanları için tıklayın

Eksik kontenjanlar için burs başvurusu şu şekillerde yapılacaktır:

  • FATEV internet sitesinde yayınlanan, vakfın burs temin ettiği okullardaki öğrenciler,
  • Okullara vakıf tarafından gönderilen ve ilan tahtasına asılan Burs Duyurusu'nu okuyan öğrenciler,

FATEV internet sitesindeki formları doldurarak okul idarelerine başvuru yapabilir. Burs Başvuru Formları için tıklayın

Okul müdürü ve öğretmenlerden oluşan kurul, müracaat eden öğrenciler arasından, eksik kontenjan kadar vakfın Eğitim Burs Yönetmeliği’ne uygun öğrencileri seçer ve vakfın Yönetim Kurulu’na bildirir.

Başvuruları takiben, vakfın Yönetim Kurulu gerekli tahkikatları yapar ve yılda 10 ay burs verilmesini karara bağlar.

Seçilen öğrencilerin burs ödemeleri, aşağıda belirtilen tarihlerde, bursiyerlerin adlarına açtıracakları banka hesabına gönderilir:

  • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak ayları için Aralık ayında
  • Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Nisan ayında